Dùng nam châm hút 600 đinh sắt ra khỏi bụng bệnh nhân

Nhận xét