Kho - ຄ


1, ຄວາມສວຍສົດງົດງາມທີ່ທຳມະຊາດມອບໃຫ້ = Vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng

Nhận xét