Ông Võ Đình Thường, Phó Phòng CSGT Đồng Nai, lên tiếng

Nhận xét