Hàng trăm bài viết không bằng một câu nói

Hàng trăm bài viết không bằng một câu nói của Thiếu tướng Trương Giang Long khiến hàng chục triệu người Việt Nam thức tỉnh !!!!

Nhận xét