Chẳng cần đi bắn laser, nốt ruồi sẽ 'không cánh mà bay' chỉ bằng 1 nhánh tỏi khôNhận xét